Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Τίτλος :

                                               
                                                ''άι-ουιλ-μπι-δερ-σουν''

                                                               ,
                                                       
                                                           μπάι μι. 
                                
                                        


                                            Φωτογραφίες του Cy Towmbly 

                                                               :

                                    ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους 
                                        του αιώνα, ο οποίος "έφυγε" πρόσφατα.

...

...

...

Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας


μεΈλλη  Λαμπέτη


μα δεν είναι 


πανέμορφη;


αναρωτιέμαι


αν 


η τέχνη έχει τελικά κάποιο ρόλο 


''λύσης''

,

στις μέρες μας